Rekabetin arttığı günümüzde,İş Güvenliği, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, kaza veya risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek ve böylece maliyetleri düşürmek açısından da önemlidir. Firmamız AB uyum sürecinde daha da önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği kadrosuyla;

1 -İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

2 -Yasal Mevzuat Çerçevesinde Denetim

3 -Risk Değerlendirmesi

4 -Bakım, Ölçüm ve Sağlık Takip Planlarının Oluşturulması

5 -İş Yeri İçin Gerekli Olan Yasal İzinlerin Alınması

6 -İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedür ve Talimatlarının Hazırlanması

7 -Alt İşveren (Taşeron) İSG Sözleşmelerinin Hazırlanması

8 -Sağlık ve Güvenlik Planlarının Oluşturulması

9 -Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması

10 -İşyeri Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Belirlenmesi

11 -Çalışanların Görevlerine Göre Kişisel Koruyucu Standartlarının Oluşturulması

12 -Acil Eylem Planlarının Hazırlanması, (Yangın, Deprem,Sabotaj, İş Kazası)

13 -Acil Durum Tatbikatlarının Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

14 -İşçilere ve Yöneticilere İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi

15 -İSG Kurul Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi

16 -Mevzuatlarda Meydana Gelebilecek Her Türlü Değişikliklerden Firma Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi

17 -Ulusal Ve Uluslararası İhale Aşamalarında İSG Konusunda Teknik Destek Sağlamak,

18 -Kaza - Olay Analizi ve Raporlama Sistemlerinin Kurulması Ve Takibi

19 -İSG Performans Ölçüm Yöntemlerinin Belirlenmesi

20 -İSG El Kitaplarının Hazırlanması

21 -İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması ve Raporlanması konularında DANIŞMANLIK hizmetleri vermektedir.